థ్రాష్టుడు…ఎంత పని చేసాడో..నన్ను వెనక్కు తోసి Telugu Sex Story

థ్రాష్టుడు…ఎంత పని చేసాడో..నన్ను వెనక్కు తోసి

Telugu sex stories మర్నాడు తెల్లవారింది. రాత్రి బాగా పొద్దు పోయిందాకా అక్క

తమ్ముడు బాగా దెంగించుకోడం వల్ల ఇద్దరికీ ఓ పట్టాన

మెలుకువ రాలేదు. తమ్ముడి నిగిడిన మొడ్డ అక్క చేతిలో,

తమ్ముడి చెయ్యి అక్క పూకు మీదా పెట్టుకొని నిద్ర పోతున్నారు.

వాళ్ల ప్రమేయం లేకుండానే తమ్ముడు అక్క పూకు

తడుముతున్నాడు. అక్క తమ్ముడి మొడ్డ నిమురుతూ ఉందు. ఇద్దరి

ఒంటి మీదా నూలు పోగు లేదు.

మాధవి పొద్దుటే లేచి ఈ పిల్ల వెధవలు ఏమి చేస్తున్నారో అని తలుపు నిడితే కనపడ్డ సీను.

రాత్రి ఏదో అనుకుంది కానీ తెల్ల వారినా అలా సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా

బరి తెగించి పడుకొని ఉన్న అక్క తమ్ముళ్లను చూచి కోపము చిరాకు

అసహ్యము కలిగాయి.

చేసేది లేక తలు మీద దబా దబా బాదింది.

ఆ శబ్దానికి అక్కా తమ్ముడు ఉలిక్కి పడి లేచారు. ఎదురుగా అమ్మ

నిలబడి ఉంది. ఎదురుగా దయ్యం వచ్చి నిలబడ్డట్టు

జడుసుకున్నారు.

ఎక్కడీ పిన్ని వాళ్ల ఇంట్లో ఉండాల్సిన అమ్మ

ఇక్కడ ఇలా ప్రత్యక్షం అయ్యేసరికి ఇద్దరికీ కాసేపు నోటమాట

రాలేదు.

థ్రాష్టుడు…ఎంత పని చేసాడో..నన్ను వెనక్కు తోసి

పద్మ హడావిడిగా లేచి పక్కనే ఉన్న నైటీ తొడిగేసుకుంది. తమ్ముడు అందుబాటులో ఉన్న దుప్పటి లుంగీ లా

చుట్టుకున్నాడు. చేసేది లేక అక్క తమ్ముడు తలలు వంచుకొని నిలబడ్డారు.

“ఏంటే పద్మా ఈ వెధవ పని. నువ్వు అక్క వాడు తమ్ముడు అని

గుర్తు లేదా. ఎక్కడైనా అక్కా తమ్ముడు ఇలా చేసుకుంటారా..

20 ఏళ్లు గుద్ద కిందికి వచ్చాయి. ఆ మాత్రం బుద్ధి లేదా. వాడు సరే

చిన్న వెధవ ఏదో కక్కుర్తి పడ్డాడు పెద్ద దానివి నీ తెలివి

ఏమయింది. నేను వాగడమే కానీ మీ ఇద్దరూ అలా hussain

sagar లో బుద్ధ విగ్రహాల్లా అలా ఉలుకూ పలుకూ నిల్చుంటారేం”

అని గద్దించింది మాధవి.

అప్పటికి కాస్త బెరుకు తగ్గిన పద్మ నెమ్మదిగా “అమ్మా నువ్వు

ఎప్పుడొచ్చావే” అని అడిగింది.

“ఆ నేనా రాత్రి 11 గంటలకు. మీ అక్క తమ్ముడు మాంచి
రసపట్టులో ఉండగా వచ్చాను.” అంది మాధవి

“అంటే అంతా చూచేసావా” అన్నారు అక్క తమ్ముడు క్కోరస్ లో

“పట్ట పగలు మాదిరి అన్ని లైట్స్ వేసుకొని మీ ఇద్దరూ తొలి రాత్రి
జంటల్లా బెడ్ మీద దొర్లుతుంటే చూడక చస్తానా” అంది మాధవి.

“మరి అప్పుడే అరవచ్చుగా మా ఇద్దరినీ. అప్పుడు అలా ఎందుకు
చేసుకోనిచ్చావు” అన్నాడు తమ్ముడు లా పాయింటు పీకుతూ.

“తమరు చెప్పలేదనీ ఊరుకున్నా నాయనా. నువ్వేదో చిన్న

వెధవ్వు ముచ్చట పడుతున్నావు ఈ ఒక్క రాత్రే కదా పోనీలే

ఊరుకుంటే పట్ట పగలు తెల్ల వారినా ఒకరిది ఒకరు పట్టుకొని

ఉంటే చూడ లేక అరిచాను. ఏం తప్పా” అంది మాధవి.

ఆ మాటతో టక్కున నోరు మూసాడు రవి.

పద్మ మెల్లగా నడుచుకుంటూ వచ్చి అమ్మ బుజం మీద తలవాల్చి

అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకుంది. “అమ్మా అమ్మా నేను చేసింది

థ్రాష్టుడు…ఎంత పని చేసాడో..నన్ను వెనక్కు తోసి

లోకం దృష్టిలో తప్పే కానీ ఏమి చెయ్యను. నువ్వు అన్నట్టు నాకు

గుద్ద కిందికి 25 ఏళ్లు వచ్చాయి. ఇప్పటిదాకా పెళ్లి కాలేదు. మీరు

ప్రయత్నం చెయ్యడం లేదని కాదు. కాని నేను ఎవరికీ నచ్చడం

లేదు. నా తోటి వాళ్లు అందరూ రాత్రి కాగానే మొగుళ్ల పక్కలో

పడుకుంటుంటే నేను మాత్రం తొడల మధ్య దిండు పెట్టుకొని

ఒంటరిగా పడుకుంటున్నాను.” అని ఇంకా ఏదో చెప్పబో తూ ఉంటే

“నీకు పెళ్లి కాలేదని నీ పక్కలో మొగుడు లేదని సొంత తమ్ముడి
పక్కలో పడుకుంటావా” అంది మాధవి.

“పోనీ పక్కింటి కుర్రాడు నాకు లైనేస్తున్నాడు. వాడి పక్కలో

పడుకోమంటావా. ఎదురింటి అంకుల్కు పక్కలో అందమైన పెళ్లాం

ఉన్నా నా సళ్ల వంక ఆబగాచూస్తుంటాడు. పోనీ వాడిని

తగులుకోమంటావా…చెప్పమ్మా.. ఇటువంటి పనులు చేస్తే నీ

పరువు మన ఇంటి పరువు పోతుంది. నేను అటువంటి పనులు ఏమీ

చెయ్యడం లేదే. నేను చేసే పని మన బెడ్ రూం నాలుగు గోడల

మధ్య మాత్రమే రహస్యంగా ఉంది.” అంది పద్మ.

“అది కాదే నీకు ఏ కడుపో కాలో వస్తే మన గతేంటి.” అంది మాధవి.

“అమ్మా అమ్మా నాకు మా త్రం తెలీదా. నేను తమ్ముడు safe

period లోనే కలుసుకుంటున్నాము. మిగిలిన రోజుల్లో వాడి

మొడ్డను పూకులో పెట్టనివ్వను” అంది పద్మ.

“అవునమ్మా నా మొడ్డ మీద ఒట్టు. అక్క వద్దంటే ఆ రోజు అక్కను తాకను

కూడా తాకను” అన్నాడు రవి.

“నువ్వు నోరు ముయ్యి ముందు. అసలు దాన్ని కాదు నిన్ననాలి. వెధవ తొత్తుకొడకా. ఇంట్లో పెళ్లి కాని పిల్ల ఉందనే జ్ఞానం కూడా లేకుండా మూరెడు మొడ్డ లేపుకొని
తిరుగుతుంటే పాపం ఆడ పిల్ల ఇది మాత్రం ఏమి చేస్తుంది” అంది
మాధవి కూతురి తల నిమురుతూ.

“దీనమ్మ ఇదేంట్రా బాబూ అమ్మ నా మీద ఎక్కేసింది” అనుకుంటూ అక్కడి నుండి మెల్లగా

జారుకోబోయాడు.

“ఆగక్కడ. ఎక్కడికి దొబ్బేస్తున్నావు. ఇంక

మీదట అక్క ఏమి చెబితే అది చెయ్యి. అక్క ఎక్కమన్నప్పుడు ఎక్కు.

అంతే నీకు లేచినప్పుడల్లా ఎక్కకు. కొంప మునుగుతుంది. ఏమి

జరిగినా ఆ నాలుగు గోడల మధ్యనే. గది దాటితే మీరు అక్క

తమ్ముడు. జాగ్రత్త.” అంది మాధవి.

అలాగే అన్నట్టు గంగిరెద్దు లా తల ఊపాడు రవి.

“మా అమ్మ మంచి అమ్మ” అంది పద్మ

మాధవి బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టింది.

“కాస్త జాగ్రత్తగా ఉన్నంత కాలం నేను మంచి అమ్మనే.తేడా వస్తే తాట తీస్తా”

అంది రవి గాడి వంక చూస్తూ.

“అమ్మ నీ యమ్మ ఇక్కడ ఉంటే డేంజర్ అనుకుంటూ చల్లగా జారుకున్నాడు రవి. పద్మ బాత్ రూం

కు వెళ్లింది. మాధవి కిచెన్ లోకి వెళ్లింది. ఉధృతంగా ఉంటుందనుకొన్నన్న తుఫాన్ ప్రశాంతం గా ముగిసినందుకు పద్మ హాపీ గా ఊపిరి పీల్చుకుంది.

తరువాత 9 గంటల దాకా ఒకరికి ఒకరు ఎదురుపడకుండా తిరిగారు. టిఫిన్ చేసిన తరువాత

“అమ్మా నేహా వచ్చింది. నేను పోయి దానిని చూచి వస్తాను” అంటూ పద్మ

బయటకు వెళ్లింది.

అక్క లేక పోతే అమ్మ తనకుclass పీకుతుందని,

“అమ్మా అమ్మా ఈ రోజు ఆదివారం, నా ఫ్రెండ్స్ ను

కలవడానికి వెళుతున్నాను” అంటూ రవి కూడా బయటకు

వెళ్లాడు.

“మీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికి ఊరేగండి” అని మనసులో

ఔకొంది మాధవి.

రాత్రి బస్ ప్రయాణం తర్వాత స్నానం చెయ్యలేదు చిరాకుగా ఉంది అందుకని స్నానానికి వెళ్లింది మాధవి.

ఇంట్లో ఎవరూ లేదు కదా అని బాత్ రూం డోర్ దగ్గరగా

వేసింది.ఒంటి మీద ఉన్న చీర జాకెట్ బ్రా లంగా విప్పి మూల

పడేసింది. ఒళ్లంతా విరుచుకుంది. అప్రయత్నంగా మాధవి చెయ్యి

ఆమె తొడల మధ్య పూకు మీద పడింది. పూకు మీద చేత్తో

నిమురుకుంది. మాధవి పూకు మీద ఆతు లు దట్టంగా పెరిగి

ఉన్నాయి.

“నాలుగు రోజులు బయట ఉంటే అడ్డదిడ్డంగా

పెరిగిపోతాయి. చిరాకుగా ఉంటుంది” అని తనలో అనుకుంటూ సోప్

తీసుకొని పూకు దిమ్మ మీద రుద్దింది. తర్వాత రవిగాడి రేజర్ లో

బ్లేడ్ బిగించి ఆతుల తుప్ప వదిలించింది. పూకు మీద గజ్జల్లో

శుభ్రంగా ఆతు ముక్క లేకుండా గొరిగింది. ఇప్పుడు మాధవి

పూకు బాగా ఉబ్బిన పూరీలా నిగ నిగా మెరుస్తూ ఉంది. ఎందుకో

మాధవికి తన పూకు తనకే ముద్దొచ్చింది. మాధవి తన పూకు

తడిమి ముద్దుపెట్టుకొంది.

తర్వాత స్నానం చేసింది. టవల్ తో ఒళ్లు తుడుచుకుంటూ ఉంది.

ఇంతలో దడాలున బాత్ రూం తెలుపు తెరుచుకుంది.

మొడ్డ నిగడపెట్టుకొని రవి గాడు లోపలకు వచ్చాడు. ఒంటి

మీద నూలు పోగులేకుండా ఎదురుగా నిలబడి ఉన్న అమ్మను చూచి

stun అయ్యాడు.

“అమ్మా కనీసం బాత్ రూం డోర్

వేసుకోవచ్చుగా. అర్జెంట్ గా పాస్ పోసుకోడానికి వచ్చాను. నిన్ను

చూడగానే వచ్చే పాస్ కూడా ఆగి పోయింది”అన్నాడు గబా

గబా.

ఇవేమీ మాధవికి విబడ లేదు. కన్న కొడుకు ఎదురుగా

నగ్నంగా నిలబడటం తో సిగ్గుతో కుచించుకుపోతోంది. ఈ

హడావిడిలో మాధవి చేతిలో ఉన్న టవల్ జారి కింద పడింది. రవి

గాడి చూపు అమ్మ మాధవి లావుపాటి తొడల మీదా ఆ తొడల

మధ్య ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న అమ్మ కుత్త మీదా ఉంది.

ఇంక తట్టుకోలేక పోయాడు. మాధవి ముందు మోకాళ్ల మీద

కూర్చున్నాడు. అమ్మ పిర్రల చుట్టూ చేతులువేసి గట్టిగా

పట్టుకున్నాడు. అమ్మ పూకు మీద మొహం పెట్టి

రుద్దుకున్నాడు. మాధవి నున్నటి పూకు మీదా తొడల మీదా

గజ్జల్లో ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు.

ఇదంతా క్షణాల్లో జరిగి పోయింది. అమ్మ పూకును ముద్దులాడిన తరువాత రవి తన మొడ్డ

ను పాంట్ లో దోపి గబా గబా బయటకు వెళ్లాడు.

అనుకోకుండా జరిగిన ఈ పరిణామానికి మాధవి ఒళ్లంతా జలదరించింది.

అది కొడుకు తన పూకు మీద ముద్దులు పెట్టినందుకు కాదు.
జీవితంలో మొట్టమొదటి సారి ఒక మగాడు తన పూకు మీద
ముద్దులు పెట్టినందుకు.

తన పెళ్లి అయిన తరువాత ఎన్నడూ తన

మొగుడు తన పూకు మీద చెయ్యి కూడా వెయ్య లేదు. చీర లంగా

పైకి లేపడం నిగిడిన మొడ్డ పూకులో దోపడం నాలుగు ఊపులు

ఊపడం కార్చుకోడం ఇంతే సెక్స్ అంటే. ఎప్పుడన్నా మొగుడి

మొడ్డ తన పూకులో దోపేటప్పుడు పక్కకు పోతే దానిని సరి

చేయడానికి తన చెయ్యి కిందకు పోనిస్తే “మధూ వద్దు. వాటిని

మనం తాకకూడదు. తప్పు” అనేవాడు.

మరి ఆ తండ్రి కొడుకు తన పూకు మీద ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తుంటే ఆశ్చర్యంతో

చలించి పోయింది. ఆ సుఖం మరలా మరలా కావాలని శరీరం

గోల చెయ్యడం గమనించింది. అందుకే కొడుకు మొహాన్ని అవతలకు

నెడదామన్నా నెట్టలేక పోయింది.

పది నిమిషాలకు గానీ ఈ షాక్ నుండి మాధవి బయటపడలేదు. తరువాత తనలో తాను

సన్నగా నవ్వుకుంటూ ఒళ్లు తుడుచుకొని నైటీ వేసుకొని బయటకు

వచ్చింది.

రవి గాడు ఎక్కడ ఉన్నాడా అని చూచింది. రవితన

రూంలో బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొని ఉన్నాడు. మాధవి అలాగే

టవల్ చుట్టుకొని వాడి దగ్గరకు వచ్చింది. అమ్మను చూచి రవి లేచి

కూర్చున్నాడి. మాధవి వెళ్లి బెడ్ అంచున కూర్చుంది.

“ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని. కన్న తల్లితో అలా చేస్తావా తప్పుకదూ. పైగా

అక్కడ నోరు పెట్టి ముద్దులు పెట్టడం చీ చీ తల్చుకొంటేనే

అసహ్యంగా ఉంది.” అంది మాధవి.

“సారీ అమ్మా. నిన్ను అలా చూడగనే ఆవేశం ఆపుకోలేక పోయాను అమ్మా. ఇంక అక్కడ

నోరుపెట్టడం అంటావా అంతకన్నా అదృష్టం ఏముంటుందమ్మా.

నువ్వు చెప్పు. నేను నీ పూకు మీద ముద్దులు పెట్టడం నీకు

ఇష్టం లేదా” అని సూటిగా అడిగాడు రవి.

నిజం చెప్పాలంటే తన కొడుకు అలా తన పూకు దిమ్మ మీద ముద్దులు పెడుతుంటే తనే

తట్టుకోలేక పోయింది మాధవి. అందుకే ఏ మాట చెప్పలేక

మౌనంగా ఉంది.

అమ్మ మౌనాన్ని అంగీకారంగా భావించాడు

రవి. తటాలున లేచాడు. అమ్మ కాళ్ల మధ్య కూర్చున్నాడు.

అమ్మ రెండు తొడలు విడదీసాడు. అమ్మ పూకు నాకడం

మొదలెట్టాడు.

ఈ హటాత్ పరిణామానికి అదిరి పడింది మాధవి.

ఆ ఊపుకు బెడ్ మీద వెనక్కు వాలింది. రవి అమ్మ తొడలను బాగా

విడదీసాడు. తన పెదాలతో అమ్మ గొల్లిని పట్టుకొని చీకడం

మొదలెట్టాడు. మాధవి పంచ ప్రానాలు పూకు దగ్గరకు

చేరినట్టయింది. ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేక పోయింది. ఆ పూకు

నాకుడు సుఖం ఎక్కడ దూరం అయిపోతుందో అని రవి తల మీద

చెయ్యి వేసి తన తొడల మధ్య అదుముకుంది.

ఈ అనుకోని సుఖానుభవానికి మాధవి పూకులో నుండి రసాలు కారడం

మొదలయింది. అమ్మ కుత్తలో నుండి ఊరుతున్న పాయసాన్ని

జుర్రుకుంటున్నాడు రవి. రవి తన నోరంతా తెరిచి అమ్మ పూకును

ఒక్క సారిగా నోటితో లోపలకు పీల్చాడు. అమ్మ పూకు రసం

ఘాటు రవి నసాళానికి అంటింది.

ఒక్క సారిగా తన పూకు రవి నోట్లోకి తీసుకొని పీల్చడంతో మాధవి

సుఖానుభూతి తారస్థయికి చేరుకొంది. ఏది ఏమైనా ఈ

సుఖానుభవాన్ని వదులుకోదల్చ లేదు మాధవి. వ్రతం చెడ్డా

సుఖం దక్కితే చాలనుకొని తన తొడలను రవి మెడ చుట్టూ లంకె

వేసి గట్టిగా బిగించింది. అదీ చాలనట్టు కొడుకు తలను తన

పూకు దిమ్మ మీద గట్టిగా అదుముకుంది.

ఇంక రవి గాడికి లైన్ క్లియర్ అయింది. తాపీగా అమ్మ పూకు నాకడం గొల్లి చీకడం

చేస్తున్నాడు. ఈ సుఖాన్ని మాధవి తనివిదీరా ఆస్వాదిస్తూ ఉంది.

ఈ సమయంలోనే ఎంటర్ అయింది పద్మ. అమ్మ తొడల మధ్య సెటిల్

అయి అమ్మ పూకును లౌజుగా నాకుతున్న రవిని, కొడుకుతో సమ్మగా

పూకు నాకించుకుంటూ ఆనంద లోకల్లో విహరిస్తున్న అమ్మను చూసి

పద్మ విస్తు పోయింది.

“లంజా కొడుకు ఈ రవిగాడు రాత్రి అన్న మాట

నిలబెట్టుకున్నాడు అయినా నా పిచ్చి గానీ sixteen to sixty

ఎవరైనా సరే పూకు నాకితే పడని ఆడది ఉంటుందా…ఆ పూకు

నాకుడు అస్త్రమే అమ్మ మీద ప్రయొగించాడు…అమ్మ flat

అయింది” అనుకొంది పద్మ.

రవిగాడి జుట్టుపట్టుకొని వెనక్కు లాగి

“ఒరేయి లంజా కొడకా అమ్మ పూకు నాకింది చాలు గానీ ఇంక లే”

అంది.

సడంగా కూతురు మాటలు విని కళ్లు తెరిచింది అమ్మ. కొడుకును

అవతలకు నెట్టేసి

“చూడవే పద్మా..ఈ వెధవ…ఈ

థ్రాష్టుడు…ఎంత పని చేసాడో..నన్ను వెనక్కు తోసి నా తొడల

మధ్య మొహం పెట్టేసాడు. చీ పో తల్చుకొంటేనే సిగ్గుగా

ఉంది” అని టవల్ కట్టుకొని లోపలకు వెళ్లింది.

రవి అక్కను చూసి

“అక్కా చూసావా నా నాకుడు పవర్” అంటూ తల ఎగరేసాడు.

గొప్పేలే అంటూ అక్క తమ్ముడిని గట్టిగా వాటేసుకొని వాడి

మొడ్డ పట్టుకొని “దీనిని కూడా అమ్మ పూకులో దోపెయ్యి.

ఓపనైపోతుంది” అంది తమ్ముడి చెవిలో గుస గుస గా.

రవి కూడా అక్క పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతూ

“అమ్మ పూకు నాకాను.

అమ్మను దెంగడం కూడా అవలీలగా చేసేస్తాను” అన్నాడు రవి.

“నువ్వు అంతటివాడివేరా నా ముద్దుల లంజా కొడకా” అంటూ

తమ్ముడిని ముద్దులతో ముంచెత్తింది అక్క పద్మ.అమ్మ ఆంతర్యం తెలిసింది అక్క తమ్ముడికి. కానీ అమ్మ కూడా తమ పక్కలో పడుకొని దెంగించుకుంటుందా. అమ్మను పోయి “అమ్మా అమ్మా నువ్వు మా పక్కన పడుకొని దెంగించుకోవే” అని ఎలా చెప్పాలి. ఎంతైనా అమ్మ అమ్మే. తమ్ముడితో పూకు నాకించుకుందని చనువు తీసుకోలేదు కదా. ఇదీ పద్మ మనసులో సుడులు తిరుగుతున్న ఆలోచనా పరంపర.

ఇంతలో రాత్రి అయింది. అందరూ భోజనాలు ముగించారు. తలుపులన్నీ గడియలు పెట్టారు. ఇంక పడుకోవడమే తరువాయి.

ఎవరు ఎక్కడ పడుకోవాలి ఇదీ సమస్య. నోరి తెరిచి అడగడానికి అందరికీ అభిజాత్యం. ఎవరికి వారు సైలంట్ గా ఉన్నారు.

మాధవే నోరు తెరిచి “పొద్దు పోయింది ఇంక వెళ్లి పడుకోండి” అంది టీ వీ ఆఫ్ చేస్తూ.

అక్క తమ్ముడు ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు.

“అమ్మా ఎక్కడ పడుకోమంటావు” అంది పద్మ నసుగుతూ.

“నిన్న రాత్రి నీ తమ్ముడి పక్కలో పడుకోనా వద్దా అని నన్ను అడిగావటే..ఇప్పుడు అదుగుతున్నావు అమాయకంగా” అంది మాధవి.

“నిన్న రాత్రి నువ్వు లేవుకదమ్మా” అని మాటకు మాట బదులు చెప్పింది.

“ఆహా…. అంటే.. నేను ఇంట్లో ఉంటే .. నన్ను అడిగేదానివా…అమ్మా అమ్మా నేను తమ్ముడి పక్కలో పడుకొని దెంగించుకుంటాను…అని అడిగేదానివా” అంది మాధవి.

పద్మకు ఏమనాలో తోచ లేదు. అందుకని “కాదనుకో….కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఎదురుగా ఉన్నావుగా .. అందుకనీ” అంది పద్మ.

“ఇప్పుడు మాత్రం నన్ను అడగడం ఎందుకు వెళ్లి ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు వాటేసుకొని పడుకోంది పొండి” అంది మాధవి.

అక్క తమ్ముడికి ఆనందం వేసింది. “thanks అమ్మా thanks” అంటూ చెట్టా పట్టాలు వేసుకొని బెడ్ రూం వైపు వెళ్ల బోతుంటే “ఆగండి” అని అరిచింది మాధవి.

“మరలా ఏమొచ్చిందిరా బాబూ”అనుకుంటూ ఇద్దరూ వెనక్కు తిరిగారు.

అప్పటికే రవిగాడు అక్క పిర్రల మీద పిసికేస్తున్నాడు.

“ఏరా రవిగా….వెళ్లండి అనగానే అక్క వెంట ఎగేసుకొని అక్క పిర్రలు పిసుకుతూ పోతున్నావే…అయ్యో ….అమ్మ ఒక్కత్తే ఉందే..పొద్దున్న అమ్మ పూకు మీద ముద్దులు పెట్టాను. అమ్మ పూకు నాకాను..అమ్మ తొడల మధ్య కోరికల తుట్టెను కదిపాను… అమ్మ ఒంటరిగా పడుకొని ఏమి చేస్తుంది…అనే జ్ఞానం ఉందట్రా నీకు….ఏమే పద్మా.. తమ్ముడి నిగిడిన మొడ్డను కుత్తలో దోపుకోడానికి ఆబగా పోతున్నావే….మొడ్డ రుచి మరిగిన అమ్మ పూకు జిల తీర్చాలన్న ధ్యాస లేదటే నీకు…” అని అంది మాధవి తలవంచుకొని.

అమ్మ నోటి వెంట అటువంటి బూతులు వింటున్నా అక్క తమ్ముడికి మతి పోయింది. ఇద్దరూ పరుగేట్టుకుంటూ వచ్చి (సినిమాలో క్లైమాక్స్ సీన్ మాదిరి) ఇద్దరూ మాధవిని చెరి ఒక పక్క వాటేసుకున్నారు.

“అమ్మా అమ్మా అదేంటమ్మా అలా అంటావు.. నీ తర్వాతే అమ్మా మేము…తమ్ముడూ ఈ 15 రోజులు నాకు fertile period. అందుకని అమ్మ పూకును ఆరకుండా దెంగు” అంది పద్మ.

“అమ్మ ఊ అనాలేగానీ…అమ్మ పూకు వాచిపోయేట్టు ఆపకుండా దెంగుతా” అన్నాడు.

మాధవి కూడా తన సళ్లను ఒక సన్ను పద్మ నోట్లో మరొక సన్ను రవిగాడి నోట్లో కుక్కింది. రెండు చేతులు కిందికి పోనిచ్చి ఒక చేత్తో కొడుకు మొడ్డ, మరొక చేత్తో కూతురు పూకు నిమురుతూ ఉంది.

“మీరు ఇద్దరూ నాకు రెండు సళ్లురా. మనం ముగ్గురం హాపీ ఫామిలీ. మన రహస్యం ఈ నాలుగు గోడల మధ్య ఉండాలి. రండి పోదాం. మన హాపీ ఫామిలీ celebrate చేసుకుందాం”అంది మాధవి. ముగ్గురూ ఒకరిని ఒకరు పొదివి పట్టుకుంటూ బెడ్ దగ్గరకు వెళ్లారు.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *"bangla choder golpo"বাবা চুদল মাকে বোনকে"behan ki chudai""চটি গল্প""boudir guder golpo""sex stories english"মাকে জোর করে চুদে দিল বাংলা সেক্স স্টোরি"ma ke chodar bangla golpo""sali ki chudai""চোদার গল্প""bengali boudi sex golpo""stories hot""bangla choti maa chele""kakimar panu golpo""bengali porno""choda chudi""sex stories bangla""new hindi chudai story""bhai bahn sex story""bengali boudi chodar story""antervasna sex story"চোদার কারনে চিৎকার করে সব এক করে ফেলার গল্প"www hindi sex storis com""bangla panu choti golpo"bhabi tomare khub chudte iccha korce debe akbar chudte"bangla sex kahani""indian sex stores""ma chele choti""chuda chudi choti""bangla real sex story"চটি"hindi sexstories""indian sex stor""choti panu golpo""indian mom and son sex stories""bengali boudi choti golpo""choda chudir golpo in bengali font""indian bhabhi sex stories""hot sex story in hindi""hot sexy story""sex stories in bengali""bangla chodachudi""new sex golpo""bengali chuda chudi""sex katha""indian incest sex stories""behan chudi""bengali chote golpo"www.saru sahit sex story"devar bhabhi sexy kahani""sex storis""bangala chodar golpo""bhai bahan sex""bangala choti"odia sex kahani in jatara dekha"xxx stories english""hot odia desi sex stories""bengali porn story""india sex story""behan ko choda"চটি বৌদি ও "bengla sex story"বড় আপুকে চুদে ভোদা ফাটালাম বাংলা চোটিOdia sex story in hindi"sex stories incest"चुत मे लँड देते ही खुन आना xxx video भाई बहन"telugu sex stories in english"বাবা চুদল মাকে বোনকেবয়ফ্রেন্ডকে বেধে রেখে প্রেমিকাকে ধর্ষণ"aunty sex stories""bangala sex story""chodar story""bhai behan ki chudai ki kahani hindi mai""hindi sx story""bhai bahan ki sexy story""sex golpo com""desi sexy story""bangla sex store""latest sex story"banglachotikahinii