మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు.

మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు.

telugu sex stories అలా నిద్రపట్టేసింది.అర్థ రాత్రి మెళుకువ వచ్చింది.బాత్రూం వెళ్ళి, వచ్చి టైం చూద్దామని సెల్ఫోన్ నొక్కాను.సమయం రెండు అయ్యింది.మాలతి నుండి మెసేజ్ ఉంది.

” ఏయ్….నా ముద్దుల వెధవా!!!ఏమి చేస్తున్నావు రా….? పడుకున్నావా…? నా మనస్సంతా నువ్వేరా….భడవా….?స్లీప్ వెల్ మై డార్లింగ్…..స్వీట్ కిసెస్ టు యూ….స్వీట్ డ్రీమ్స్ ( విత్ మీ)”
మెసేజ్ చూడగానే నా నిద్ర ఎగిరిపోయింది.తను మెసేజ్ పంపిన సమయం చూశాను, ఒంటిగంట.ఇక తను పడుకుని పోయి ఉంటుందని, జవాబు ఇవ్వడానికి సంకోచపడుతూ,
” గుడ్ నైట్ ” అని మాత్రం పెట్టాను.
పది నిమిషాల తర్వాత జవాబు వచ్చింది.
” ఏంటి బంగారం…పడుకోలేదా…?”
నాలో ఉత్సాహం పెరిగింది. పంచెలో గుడారం లేచింది.వెంటనే జవాబు ఇచ్చాను.
” బాగా నిద్రపోయానే….ఇప్పుడే మెలుకువ వచ్చింది”
” మ్ …..”
” నువ్వు ఇంకా పడుకో లేదా….నా ముద్దుల మాలు బుజ్జి”
” నేనూ పడుకున్నాను…నీ మెసేజ్ రాగానే మెలుకువ వచ్చింది.”
” అయ్యో మొద్దు మెసేజ్ సైలంట్ మోడ్ లో పెట్టలేదా….ఆయనకు వినబడి ఉంటే….?”
” వినబడదు….వైబ్రేషన్ లో పెట్టాను..”
” అవునా….మరి, నీకెలా వినబడింది…?”
” అదంతా వినబడుతుందిలే….”
” ఎలా…? చెప్పవా..?”
” రేపు చెపుతాను ”
” ఇప్పుడే చెప్పాలి ప్లీజ్…”
” చెప్పక పోతే నువ్వు వదులుతావా..? మొండి, జగమొండి.రాత్రి ఒంటిగంటకు నీతో మాట్లాడ్శలనిపించింది.నీకు మెసేజ్ పెట్టాను, జవాబు లేదు.”
” నేనూ నీ మెసేజ్ కోసం 12 గంటల దాకా ఎదురు చూసి చూసి పడుకుండి పోయాను”
” మ్మ్…ఐ నో.నేనూ ఆయన పడుకున్నాక మెసేజ్ పెడదామనుకున్నాను.ఆయన ఆలస్యంగా పడుకున్నారు”
” ఎందుకని…ఏమైనా…..?”

” ఛ్ఛీ….పో…”
” చెప్పవే….”
” మ్మ్….”
” చెప్పవే…చేశాడా….?”
” అయ్యో ఖర్మా…ఛీ పోరా…”
” చెప్పవే నా రసగుల్లా….చేశాడా…?”

మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు.
” ఉమ్ ….”
” ఓ…..”( ఎందుకో నాలో అసూయకలిగింది)
” ఆయన పడుకునేటప్పటికి పన్నెండు దాటింది, నేను పడుకునే ముందు నీకు మెసేజ్ పెట్టాను. ఒకవేళ నువ్వు మెలుకువగా ఉంటే మెసేజ్ పెడతావని, వైబ్రేషన్ లో పెట్టి పడుకుండిపోయాను”
” నిద్రలో వైబ్రేషన్ సౌండ్ వినబడదే….మరి నీకెలా….?”
” మూస్తావా…? రాను రాను సి బి ఐ లా ప్రశ్నలు ఎక్కువ అయ్యాయి”
” చంపక చెప్పవే ప్లీజ్”
” వైబ్రేట్ అయితే తెలిసేలా పెట్టుకుని పడుకున్నాను….చాలా…?”
” ఓహో చేతిలోనే పెట్టుకుని పడుకున్నావా….?”
” నీ తెలివికి సంతోషించాములే….”
” మరీ…..?”
” పో గాడిదా….ఎక్కడో పెట్టుకున్నానులే….ఇప్పుడది అంత అవసరమా….?”
” ఏయ్…ప్లీజ్ చెప్పవా….?”
” అయ్యో ఏమి చెప్పమంటావు….?”
” అదే …ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు…?”
” బ్రాలో పెట్టుకున్నాను…చాలా…రాస్కెల్..”
( నాది ఇంకాస్త ఉబ్బింది)” వావ్…లెఫ్టా…? రైటా….?”
” ఛ్ఛీ …సిగ్గులేని పరిశోధనలు…”
” అయితే చెప్పు మరి….?”
” రైట్..”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ”

” ఏమయింది కుర్రాడికి….?”
” ఇదేమి నీకు కాదులే…మా మెసేజ్ చేరవేసిన నీ అందమైన ముద్దుల కుడి చన్నుకు ”
” హేయ్ య్ య్ య్…..చాలు…నువ్వు ఆరంభించ వద్దు…”
” ఆయన బాగా చేశాడా….?”
” ఏయ్…పోరా…ఇవన్నీ అడుగుకుంటూ….నోరుముయ్యి ”
” చెప్పవే నా పంచదార చిలుకా…?”
” చెప్పడానికేముంది, ఇందులో…? ”
” బాగా చేశాడా….?”
” ఉమ్ ….”
(నేను పెద్దగా నిట్టూర్స్తూ)”మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ … ఈ రోజు నాది వెల్లాల్సింది…..ఆయనది వెల్లింది.అంతా ప్రాప్తం..”
” ఛ్ఛీ….గమ్మునుండు శివా…”
” మ్మ్….ఫోన్ వెలుతురు ఆయనకు తెలుస్తుందేమో జాగ్రత్తే…..”
” తెలియదులే…నేను దుప్పటిలోంచి చాట్ చేస్తున్నాను…ఆయన మంచి మత్తులో ఉన్నారు”
” ఓ…అలసిపోయినట్టున్నాడు…”
” మ్మ్ మ్మ్….”
” ఎలా చేశాడు….?”
” వ్వాట్….?”
” అంటే……ఏ పొజిషన్….?”
” అయ్యో ఇక ఆపుతావా….? చంఢాలపు మాటలు ”
” ప్లీజ్ టెల్ మీ డార్లింగ్..”
” పోరా పొరికీ….అదంతా నీకెందుకు….లీవ్ ఇట్..”
” మ్మ్….”
” ఏయ్ శివా….”
” చెప్పు…..”
” నన్ను ఎందుకు ఇలా తయారు చేశావు….?నిన్ను చూడకుండా, మాట్లాడకుండా ఉండలేక పోతున్నాను రా…దున్నపోతా….”
” మ్మ్….”
” సిగ్గు విడిచి చెబుతున్నాను శివా,ఆయన చేస్తున్నంత సేపు నువ్వే నా మనస్సంతా. నీతో మానసిక వ్యభిచారం చేశాను.ఛీ…ఎలాంటి ఆడదాన్ని నేను….? నాదీ ఒక ఆడ జన్మేనా….?”
” ఓకే కూల్ డియర్, ఐ అండర్ స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్స్…..బీ కూల్ ”
” మ్మ్……”
” నాకు కూడా మనస్సంతా నువ్వే, పడుకోడానికి ముందు కూడా నీ తలపులతోనే నాది చెత్తో పట్టుకుని పిసుక్కుంటూ, పడుకుండిపోయాను ”
” ఛ్ఛీ…ఆ పనులకే సార్ కు నేను గుర్తుకు వస్తానే మో….?”
” ఏమి చేయంటావు చెప్పు….నా మనసు నీ చుట్టు పిచ్చికుక్కలా తిరుగుతోంది”
” పిచ్చికుక్క కాదు…. ఈ మధ్య సార్ రుచిమరిగిన పిల్లి……..అలాగే ఉంటుంది..”
” రుచిమరిగిన పిల్లి మాత్రమే కాదు,ఆకలితో ఉన్న పులి కూడా…..”
” ఏయ్….పోరా…..”
” వెళ్ళిపోనా…..?”
” సమయం మూడు అవుతోంది.వ్రేలు నొప్పెడుతోంది..”
” ఎందుకు నొప్పెడుతోంది….వేలు ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు….?”
” ఛ్ఛీ…..చండాలుడా….”
” అహ్హాహ్హాహ్హాహ్హా….”
” మెసేజ్ టైపు చేసి చేసి వ్రేలు నొప్పెడుతుందని అన్నాను రా, వెధవా…”
” నీకే అలా ఉంటే, ఒక చేత్తో ఇప్పటిదాకా టైపు చేస్తున్న నాకు ఎలా ఉంటుంది….?”
” ఒక చెయ్యా…..? ఇంకొక చెయ్యి ఏమైంది…..?”
” ఇంకొక చెయ్యి బిజీగా ఉంది..”
” ఏంటంత బిజీ….?”
” ఎందుకు బిజీనో నీకు తెలియదా…?”
” అయ్యో చాలు చాలు, బుద్ధిలేక అడిగాను….ఇక ఆపు..”
” నువ్వొక చెయ్యి సాయం పడితే, నా చెయ్యి ఫ్రీ అవుతుంది..”
” మూసుకో…అదేమి కుదరదు..”
” ప్లీజ్….”
” ఆపు నీ సుత్తి….సాయంత్రమేగా నా చేత్తో చేశాను….ఇంకేటంటా….?”
” ఏయ్…ఇప్పుడు చెయ్యవా….?”
” ఈవెనింగే చెయ్యలేదా..?”
” నేను అడుగుతున్నది ఇప్పుడు….”
” ఇప్పుడెలా….ఇక్కడ నుండి అక్కడి దాన్ని పట్టుకోడానికి నాకు అంత పొడుగు చెయ్యి లేదుగా….!!”
” ఏయ్ నేను ఇప్పుడు నీ దుప్పట్లో దూరితే, చెయ్యవా….?”
” శివా…పిచ్చిమాటలు ఇక ఆపుతావా…..?”
” రమ్మంటావా…?”
” వద్దు నాయనా….నువ్వు వస్తే అంతే…..”
” వస్తే…ఏమవుతుంది…?”
” ఏమి అవ్వదూ….?”
” ఏమి అవుతుందీ….?”
” జరగకూడనివి జరిగిపోతాయి..”
” అంటే….?”
” ఏయ్…పోరా…”
” చెప్పవే….”
” వద్దు శివా, నువ్వు ఇప్పుడు వస్తే….”
” మ్ …వస్తే…..?”
” వస్తే…ఆయనను ప్రక్కనే ఉంచుకుని,ఆయనకు ద్రోహం చెయ్యిస్తావు..”
” ఏయ్ మాలు..”
” చెప్పు శివా…”
” నువ్వు కావాలనిపిస్తోంది…”
” మ్మ్….”
” రమ్మంటావా….?”
” వద్దు శివా…”
” ప్లీజ్…రానా…..?”
” ప్లీజ్ శివా…..ఇబ్బంది పెట్టకు..”
” రమ్మని ఒక్కమాట అనలేవా….?”
” అంటేనే అర్థమవుతుందా…..?”
” అవునే మొద్దు ”
” అయితే వచ్చి తగలడు”
” స్ స్ స్ స్ ….సో స్వీట్ మై డార్లింగ్.. నేను వచ్చేశాను”
” ఎక్కడ…..?”
” నీ పడక గదిలో, నీ ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్నాను”
” ఏయ్…ఆయన చూస్తారేమో ….వెళ్ళిపో..”
” కుదరదు”
” అయ్యో రామ, సరే దుప్పట్లో దూరు…( నిన్ను నా దుప్పట్లోకి లాక్కుని, కప్పేశాను)
” ఏయ్….సేక్సీ….?”
” ఏయ్….మెల్లిగా మాట్లాడు..ఆయనకు వినబడుతుంది”
” నిన్ను గట్టిగా హత్తుకుని, నీ పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దుపెడుతున్నాను”
” ఏయ్ శివా..ఈ ముద్దే నన్ను నీకు దాసోహం చేసింది.ఐ లవ్ యువర్ హాట్ కిసెస్..”
” దొండపండులాంటి నీ లావాటి పెదవిని , నా మునిపంటితో పట్టుకుని నా నాట్లోకి లాక్కుంటున్నాను..”
” ఏయ్…మెల్లిగారా….నొప్పెడుతోంది”(నిజంగానే నీ సాన్నిధ్యము, నువ్వు ముద్దుపేడుతున్నట్టే ఉంది…వెధవ.)
” మ్మ్….స్వీట్ అండ్ సాఫ్ట్ లిప్స్..”
” మ్మ్ మ్మ్….ఈట్ దెమ్ రా…..”
” మ్మ్మ్మ్…నువ్వూ ముద్దుపెట్టవే….”
” మ్మ్…..పెడుతునే ఉన్నాను.మై హాట్ కిస్ ఆన్ యువర్ నాటీ లిప్స్…”
” స్ స్ స్ స్ స్ స్…… మాలూ…..”
” మ్మ్..చెప్పు శివా…..”
” నైటీ విప్పవే…..”
” నో రా…”
” ఇప్పవే నాముద్దుల పుప్పొడి”
” ప్లీజ్ శివా…..వద్దు”
” ఏయ్ మొద్దు…..నిన్ను దెంగాలని ఉందే..”
” అయ్యో అర్థం చేసుకో శివా….మొత్తం విప్పకుండానే చెయ్యి….ఆయన లెగిస్తే ఏమనుకుంటారు…..?”
” మ్మ్ అయితే నైటీ పైకి లాక్కో…”
” మ్మ్….”
” ఎంతవరకు లాక్కున్నావు…..?”
” నువ్వే చెప్పు…..”
” నడుము దాక..”
” లాగేవా….?”
” మ్మ్….”
” మరి లంగా….?”
” అది కూడా….”
” వ్వావ్……పూకు కనబడుతోందా….?”
” మ్మ్…..”
” దాని మీద చెయ్యి పెడుతున్నాను..”
” స్ స్ స్ స్ స్……శివ్వావ్వావ్వా…..వద్దు.”
” ఎందుకని….?”
” ఆల్ రెడీ వెరీ వెట్…..”
” అప్పుడే అంతనా….?”
” ఛ్ఛీ అదికాదు…..”
” మరి…?”
” అయ్యో ఎలా చెప్పాలి….?”
” పర్లేదు చెప్పరా….”
” ఇందాక చేసుకున్న తర్వాత బధ్ధకంతో కడుక్కోలేదు…ఆయన కార్చిన జిగురుతో నిండిపోయింది”
” అంత కార్చేడా….?”
” మ్మ్….”
” మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు..”
” చీ …సిగ్గులేకపోతే సరి….చాల్లే సంబడం”
” మ్మ్….బొటను వ్రేలు, మధ్య వ్రేలుతో నీ పూకు బయటి అంచులను…..పాముతున్నాను”
” ఆహ్ హ్ హ్….
“ఆహ్ హ్ హ్ హ్ ……”( నిజంగానే చేస్తున్నట్టుంది రా)
“మ్ మ్ మ్ …మాహ్…..”( నాకూ అలాగే ఉంది)
” మాలూ……వెంట్రుకలు కొద్దిగా పెరిగాయి….”
” మ్ …..ఎక్కడ….?”
” ఇక్కడే….నీ పూకు…….మీద..”
” స్ స్ స్ సాసాహ్ ….శివా….”
” నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
“శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *চুদা চুদি মাং চাটা"new bangla sex story"মাকে ন্যাংটা করে চুদলআব্বা চুদে পেট"sex story bangali""desi english sex stories""ma cheler choda chudir golpo in bangla font"hisi veja panu golpo"banglachoti in maa""behan sex kahani""bangla rape story"বুড়োচোদা.Xxx.Com"erotic stories hindi""bangla porno""new sex stories in english"বৌদি চুদে বের করা"sasur bahu chudai""sex stories.com"Kuturu kosam movie hot rape images"www.hindi sex story""hindi sex""hot bangla golpo"నీ కొడుకు మొడ్డ చీకవే అని నోట్లో పెట్టానుচুদা চুদি মাং চাটাBAHE Ka LAND KE KAHNE"hindi sex story first time""bangala choti""choti kahini""hindi sex stori""bengali sex stories""office sex stories""antarvasana sex stories""bahan ko choda"সোনাটা ফাটিয়ে দে লিসবনস"indian sex stories in hindi font""desi sexstory com""chodar golpo bangla font"हिंदी में बीवी की च**** दोस्तों को घर ले जाकर करवाई"indian mom and son sex stories""xossip english stories""bangla sexy choti golpo"Ma Cheler Choti Amar Bondini Ma"sex storie""panu story""sexy story in english""boudi choda chudir golpo""chudai kahaniya"ভাবি আমাকে বড় বড় দুধ খাইয়ে দিল তার চটি"telugu sex stories latest""chuda story""wife sex story""sex golpo""kakimar panu golpo""gud marar golpo"telugusexkathalu"devar bhabhi hindi sex story""hindi sax story""hot bhabhi ki chudai"bhabhi nay Meray liye noukrani Ko paisa dekar mujhsay chudwayaodia pela peli gapamogudi munde Telugu sex stories"hindisex stories"best friend ku genhili"bangla chodar real golpo""bangla choti boudi""hindi sex s"Paisa ke lia chudcitelugu sex vedioes in cmm.मम्मी फूकिंग पोर्न स्टोरी बीटा"chuda chudi bangla golpo""behan ki chudai"free hindi fontincest"sex golpo""sexy story english"New Reall Choti Story"behan ki sex story""sex golpo""indian best sex""indian sex stories.com""bengali boudir guder golpo""bahan chudai""বাংলা চটি""sex with gf""telugu sex stories.net""bangla porn story"Deha o mana sexe gapaGandire gehili gapa"choda chudir golpo in bengali font""sex story bangali""hindi sex stores""hot odia sex story"मम्मी से पूछा कि कितने लंडो से तुम चुदी हो"bangla sexy choti""bangali boudi sex""maid sex story" bhauja nku nei nai pakhare odia sex story"xxx kahania""english story sex""hot sex story"